سفارش تبلیغ
صبا ویژنآیا واقعا شهر ما خانه ماست؟ -

   

مطمئنا همه ما جمله شهر ما خانه ما را شنیده ایم. البته این جمله بیشتر روی سطل های زباله نوشته می شود ولی در شهر ما که پیدا کردن یک سطل زباله هم در آن، تلاش زیادی می خواهد باید این جمله را روی در و دیوار جستجو کرد.
شهر ما خانه ماست. ولی آیا ما در خانه هم زباله ها را وسط منزلمان میریزیم؟! یعنی همان کاری که متاسفانه بعضی شهروندان می کنند و زباله شان را در وسط خیابان میریزند. شهر ما خانه ماست ولی آیا ما حیاط خانه هایمان را با آب جوب می شوییم؟! همان کاری که بعضی از مغازه داران با سلیقه می کنند و مقابل مغازه شان را با آب آلوده جوبها شستشو می دهند. البته شاید برایتان جالب باشد اگر به شما بگویم که ما همسایه ای داریم که هر شب بطور منظم ساعت 10 شب شروع به شستن کوچه هم با آب جوب می کند!!!

بله! شهر ما خانه ماست البته یک شهر در ابعادی بزرگتر. ولی متاسفانه هیچ یک از ما شهروندان نمیدانیم که چطور باید در این خانه بزرگ زندگی کنیم. مسبب بیشتر مشکلات مربوط به آلودگی شهر را کوتاهی های شهرداری و عدم توجه شورای شهر به مسئله پاکیزگی شهر میدانیم. هر چند که کوتاهی های شهرداری هم قابل انکار نیست ولی ما از آنها مسئول تریم. اگر نمی توانیم آنها را مجبور به انجام برخی از وظایفشان بکنیم ولی آیا در مورد رفتار و اعمال خودمان هم نمی توانیم تجدید نظر کرده و کمی بهتر عمل کنیم؟

شهرهای کوچکی مثل شهر ما به دلیل نداشتن طرح مکانیزه جمع آوری زباله به اندازه کافی مشکلات دارند که از آن جمله میتوان به پخش زباله در مقابل منازل، سطح کوچه و خیابان‌ها، امکان دسترسی زباله برای جانوران ، سختی شرایط جمع آوری زباله برای نیروی انسانی، ، نشت شیرابه از خودروها و آلودگی معابر، عدم امکان تفکیک زباله از مبدا، عملیات انسانی در شرایط غیر بهداشتی، و ... اشاره کرد. حال که ما از این لحاظ به اندازه کافی مشکلات داریم، بیایید لااقل خودمان با اعمالمان به این مشکلات دامن نزنیم.
ساختن شهری زیبا و پاکیزه زیاد هم دشوار نیست فقط کمی همت میخواهد. کارهای به ظاهر ساده ی ما می تواند شهرمان را متحول کند. فقط کافیست که فرهنگ شهروندی و شهرنشینی بین مردم ترویج پیدا کند.
سالم سازی را باید خود مردم بپذیرند و خود راههای سالم سازی را کشف کنند. محور شهر سالم انسان سالم است. اگر شهروندان به طورمستمر و جدی درحفظ فضاهای عمومی شهر به خصوص حفظ پاکیزگی شهر نکوشند، به طورقطع هیچ مدیریت شهری ای هم نمی تواند در ارائه خدمات موفق باشد.
یادمان نرود که شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است.

 منبع : پایگاه اطلاع رسانی میانهنویسنده » حدیث » ساعت 12:34 عصر روز سه شنبه 87 بهمن 29